Кращого ніж Ложе, для сну бути не може
Loge logo
Публічна оферта (договір) покупки товарів через магазин Ложе

Справжня оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією інтернет-магазину Ложе, далі по тексту - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин Lozhe.ua, далі по тексту -   «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію)   на офіційному сайті Продавця   https://lozhe.ua/ua/offer/ (далі - «Сайт»). Споживач, діючи з метою придбання Товару на Cайті, приймає умови цього договору про наступне:

1.       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір є публічною офертою і не вимагає підписання (відповідно до статей 633, 638-641   Цивільного кодексу України). Угода публічної оферти має таку ж юридичну силу як договір, підписаний на папері. Цей Договір містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, але  виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром. 
1.2. У разі прийняття умови цього Договору тобто публічної оферти Продавця, споживач стає Покупцем.

2.    ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. У цьому Договорі, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

відвідувач Сайту   - особа, що переходить на сайт   https://loge.ua/   без мети розміщення Замовлення.

Користувач   - фізична особа, відвідувач Сайту, що приймає умови цього Договору і який бажає розмістити Замовлення на сайті https://loge.ua/.

Покупець   - Користувач, що розмістив Замовлення на сайті   https://loge.ua/.

Продавець   - ФОП Кравчук Юрій Михайлович, яке діє на підставі виписки з ЄДРПОУ під номером 2 198 000 0000 028228   від 07.04.2016, зареєстрований відповідно до Законодавства України, що проводить управління сайтом, розміщеним в мережі Інтернет за адресою https://loge.ua.  

Інтернет магазин   - Інтернет-сайт, що належить Продавцю, розташований в мережі Інтернет за адресою   https://loge.ua, де представлені Товари, пропоновані Продавцем для придбання.

Сайт -   https://loge.ua.

Товар   - опублікований на Сайті Інтернет-магазину перелік товарів, для яких вказується ціна, назва і опис товару. Також товар може супроводжуватися його зображенням.

Замовлення   - належним чином оформлений запит Покупця на придбання і доставку за вказаною Покупцем адресою товарів, обраних на Сайті.

Договір   - договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.

Оферта   - пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором. Оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті.

Акцепт   - надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється одним з нижче вказаних способів: 
- шляхом усного замовлення Товару по телефону або в офісі інтернет-магазину; 
- шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення на e-mail, розміщений на Сайті; 
- шляхом направлення Покупцем текстового повідомлення з письмовим Замовленням на телефонні номери, які вказані на Сайті; 
- шляхом відправлення Покупцем за допомогою системи, розміщеної на Сайті, Замовлення на Товар;

З моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Товар цей Договір вважається укладеним.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
3.1 Продавець зобов'язується передати Покупцеві замовлений Товар, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених Договором. 
3.2 Покупець зобов'язаний самостійно ознайомиться з умовами даного Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, крім як публікації його на Сайті. 
3.3 Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційних даних Продавця, із характеристиками Товару, з ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару і оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями щодо Товару, порядком розірвання даного Договору. 
3.4 Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, характеристиками матеріалу, з якого Товар виготовлений і з інформацією про його виробника, приймає такі характеристики Товару та їх значення і згоден на придбання даного Товару з такими характеристиками із подальшою самостійною збіркою, куплених ним меблів.

3.5 Замовляючи товар на Сайті Покупець розуміє і приймає, що відтінок товару може відрізнятися від фотографій на сайті, а тканини оббивки матраців можуть змінюватися виробниками без узгодження з Продавцем і Покупцем. 
3. 6   У разі письмової вимоги Покупця даний Договір може бути роздрукований і підписаний Сторонами.

4. ЦІНА ТОВАРУ 
4.1   Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня). 
4.2   Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару. 
4.3 У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується протягом   2 робочих днів поінформувати Покупця про зміну ціни Товару. 
4.4 Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення, якщо ціна змінена Продавцем до моменту внесення передоплати Покупцем. 
4.5 Зміна Продавцем ціни на повністю або частково оплачений Покупцем Товар не допускається. 
4.6 Ціни вказані на Сайті можуть носити ознайомлювальний характер, наприклад, у випадку замовлення Товару за індивідуальним виготовленням.

5. ОПЛАТА   ТОВАРІВ 
5.1 Розрахунки між Покупцем і Продавцем   за умовами цього Договору здійснюються в національній валюті України. 
5.2 Покупець самостійно вибирає сам із таких способів оплати: 
5.2.1   Безготівковий розрахунок через будь-який банк згідно виписаного рахунку-фактури; 
5.2.2   Готівкою в касі банку або через термінал ПАТ КБ «ПриватБанк»; 
5.2.3   Оплата через «Приват24»; 
5.2.4   Готівкою в офісі інтернет-магазину. 
5.3 Оплата товарів і послуг, наданих інтернет-магазином Покупцеві, здійснюється відповідно до розділу «Оплата та доставка https://lozhe.ua/ua/payment/ і https://lozhe.ua/ua/delivery/, де обов'язковим пунктом є передоплата. 
5.3.1 Покупець зобов'язується оплатити вартість Товару за винятком суми вказаною в п. 5.3 не пізніше дня доставки Товару згідно п. 6.2. 
5.4 Перед здійсненням поставки Товару Покупцю, співробітники інтернет магазину і / або кур'єр, і / або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару. 
5.5 У разі несвоєчасної або неповної внесеної передоплати за замовлений Товар Продавець залишає за себе право не надавати Товар, призупинити або повністю не виконувати взяті на себе зобов'язання і при цьому не нести відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дії. При цьому Продавець інформує Покупця про настання таких подій і пропонує можливі заходи щодо їх усунення з метою належного оформлення замовлення і прийняття його до виконання Продавцем.

6. ДОСТАВКА ТОВАРІВ 
6.1   Поставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов і тарифів, зазначеним на Сайті в розділі «Оплата і доставка». 
6.2 Доставка замовленого Товару здійснюється наступними способами: 
6.2.1 Продавцем з умовою збільшення вартості Товару на вартість доставки (згідно тарифів на сайті); 
6.2.2 Кур'єрською службою за рахунок Покупця; 
6.2.3 Покупцем зі складу Продавця; 
6.3 Терміни і час доставки або відправлення товару обумовлюються особисто для кожної партії товару окремо при оформленні замовлення. 
6.4   Компенсація за запізнення служби доставки чи перенесення терміну доставки з вини перевізника (кур'єра) не надається. 
6.5 У випадку, якщо Покупець відсутній за адресою доставки або відмовляється приймати Замовлення в обумовлений час, доставка Замовлення переноситься на наступну дату доставки і нараховується повторна оплата за доставку згідно з тарифами.  
6.6 Вразі, якщо Замовлення переноситься більше 2-х разів, Продавець залишає за собою право анулювати його без повернення передоплати. 
6.7 Продавець докладе всіх зусиль для дотримання строків доставки, узгоджених з покупцем. Затримки в доставці можливі зважаючи на непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця. 
6.8 У випадку затримки доставки Товару не з вини Продавця, термін доставки може бути продовжений на 15 (п'ятнадцять) календарних днів, за умови завчасного повідомлення Продавцем Покупця про затримку шляхом подання відповідного повідомлення на електронну скриньку Покупця або за телефоном, вказаним Покупцем. Таке подовження термінів не є порушенням зобов'язання за Договором.

7. ГАРАНТІЯ І УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ 
7.1 На усі Товари Продавця поширюються гарантійні зобов'язання згідно   законодавству України. Гарантійні зобов'язання починаються з моменту постачання Товару Покупцеві. 
7.2 У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку недоліків Товару Покупець має право:  
7.2.1 на пропорційне зменшення ціни Товару; 
7.2.2 на безкоштовне усунення недоліків Товару (рекламації); 
7.3 Для безкоштовного усунення рекламації Покупцеві необхідно надіслати на електронну пошту   zakaz@lozhe.ua   або на Viber тел.   (098) 881 10 10: 
7.3.1 фото пошкоджених деталей; 
7.3.2 фото етикетки на упаковці від вироби; 
7.3.3 фото схеми складання з зазначеними пошкодженими або відсутніми деталями; 
7.3.4 фото товарного чека на покупку товару в нашому інтернет-магазині; 
7.4 за деякими фабрикам необхідно повернути браковану деталь разом з упаковкою, в якій вона перебувала (усунення дефектів). Якщо Ви побачили браковану деталь, зупиніть збірку, в іншому випадки Виробник може відмовити в гарантійному обслуговуванні. 
7.5   Причини рекламації з вини виробника: 
7.5.1 некомплектність виробу; 
7.5.2 недостача пачок; 
7.5.3 неякісна обробка деталей (проклейка кромки; відколи ДСП; поклейка плівки ПВХ; подряпини, які видно на відстані 0,5 м; здуття під плівкою ПВХ радіусом більше 1,5 мм); 
7.5.4 неправильне свердління деталей; 
7.5.5 невідповідність деталей комплектації. 
7.6 Гарантія не поширюється: 
7.6.1 на скло і дзеркала (цілісність перевіряйте при отриманні замовлення); 
7.6.2 на механічний пошкодження в ході збирання або експлуатації замовником; 
7.6.3 при порушень правил і умов експлуатації меблів, пошкоджень в результаті дії домашніх тварин, вогню, агресивних рідин,   вологи,   а також з ознаками недбалого користування і перевантаження товару; 
7.6.4 на відновлені або відремонтовані меблі; 
7.6.5 на пошкоджені елементи в процесі збірки покупцем; 
7.6.6   на меблі, в яких змінювалася конструкція або мінялися комплектуючі; 
7.6.7 на дефекти, які були повідомлені або відомі покупцеві до продажу і через які покупець отримав індивідуальну знижку; 
7.6.8   на пошкодження, що виникли при транспортуванні товару самостійно покупцем; 
7.6.9   було пошкоджено в ході транспортування Товару транспортними компаніями (п. 7.7); 
7.6.10 закінчився гарантійний термін. 
7.7 Усі посилки, які відправляються транспортними компаніями по території України страхуються. 
7.7.1 Транспортна компанія в обов'язковому порядку страхує товар на його повну вартість. Деякі служби доставки передають Товар на додаткову упаковку (дерев'яну обрешітку) без якої меблі не транспортується перевізником. 
7.7.2 При отриманні товару на складі перевізника   або у кур'єра   (в разі адресної доставки) Покупець повинен перевірити стан посилки в присутності представника транспортної компанії (оглянути цілісність заводських упаковок, відсутність пошкоджень, цілісність скла і дзеркал). 
7.7.3 Якщо під час доставки товар був пошкоджений, або доставлений не в повному обсязі, покупець зобов'язаний скласти Акт прийому-передачі (+ фото ушкоджень) і Претензію (в якій вказується сума компенсації) разом зі співробітником транспортної компанії або взагалі відмовитися від отримання Товару, склавши лише Претензію. 
7.7.4 У свою чергу транспортна компанія на підставі Акту прийому-передачі і Претензії компенсує збитки,   згідно свого внутрішнього регламенту. 
7.8 Відповідно статті 9 «Закону про захист прав споживача» покупець має право обміняти або повернути товар належної якості протягом 14 днів, не рахуючи дату покупки. 
7.9 Обмін або повернення Товару належної якості проводиться, якщо товар не використовувався (не збирався, чи не монтувався) збережено його товарний вигляд (немає подряпин, сколів, потертостей, пошкоджень деталей від вологості, слідів складання), збережені пломби, ярлики (заводська упаковка) , зберігся розрахунковий документ (товарний чек або накладна), виданий споживачу разом з проданим товаром. 
7.10 Згідно додатку № 3 постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 172 (Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню)) поверненню не підлягають наступні товари: перо-пухові вироби, постільна білизна (матраци); деревоволокнисті, деревостружкові плити,    фанера, скло, нарізані або розкроєні під розмір,     визначений покупцем, меблі виготовлені на замовлення - кухні і шафи-купе. 
7.11 Також поверненню та обміну не підлягають м'які меблі в тканинах обраних Покупцем. 
7.12   Якщо товар був придбаний з доставкою, то при поверненні товару вартість доставки; не повертається. 
7.13   За умови повної або часткової відмови від товару / повернення товару належної якості передоплата за товар (авансовий платіж) Покупцеві не повертається.  
7.14 За умови повної або часткової відмови від товару / повернення товару   неналежної якості передоплата за товар (авансовий платіж) повертаються Клієнту в наступному порядку:   передоплата   за повернутий товар відправляється на картковий або розрахунковий рахунок Покупця. У разі неможливості повернути гроші в день повернення товару на склад Виробника - гроші повертаються за домовленістю не пізніше 14 днів. 
 

8. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
8.1   Покупець зобов'язаний: 
8.1.1 провести оформлення Замовлення в інтернет-магазині; 
8.1.2 оплатити Замовлення згідно умов даного Договору; 
8.1.3 отримати Замовлення згідно умов даного Договору. 
8.2 Покупець має права вимагати від Продавця дотримання умов Даного договору. 
8.3 Продавець зобов'язаний: 
8.3.1 дотримуватися умов даного Договору; 
8.3.2 передати Покупцеві Товар, згідно оформленого Замовлення на умовах даного Договору; 
8.3.3 нести повну відповідальність перед Покупцем за виконання Замовлення до передачі Замовлення кур'єрським службам; 
8.3.4 Не розголошувати інформацію Покупця, крім як даних необхідних для доставки Замовлення, і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
8.4   Продавець залишає за собою право невиконання Замовлення в разі виникнення форс-мажорних обставин.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 
9.1 Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем. 
9.2 Публічний договір може бути достроково припинено: 
9.2.1 за взаємною згодою Продавця і Покупця; 
9.2.2 за рішенням суду; 
9.2.3 у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу;

10. ІНШІ УМОВИ 
10.1 Інтернет-магазин і сервіси, що надаються, можуть бути тимчасово, частково або повністю недоступні унаслідок проведення профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без такого. 
10.2. До відносин між Покупцем і Продавцем застосовуються положення українського законодавства. 
10.3. Сторони докладають максимальних зусиль з метою усунення розбіжностей виключно шляхом переговорів. У разі не досягненні згоди суперечка буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України. 
10.4. В разі форс-мажорних обставин, документально підтверджених відповідними органами, сторони звільняються від виконання цього Договору. 
10.5. Визнання судом недійсності будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсність інших положень. 

10.6 Замовляючи товар на Сайті, Покупець дає згоду на зберігання і обробку його персональних даних, а саме: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, контактних телефонів, факсів, адреси електронної пошти та інформації про товар, який був замовлений.

 

РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

ФОП Кравчук Юрій Михайлович р / р 26003055507162 Волинська філія ПАТ КБ "ПриватБанк",   МФО 303440, ЄДРПОУ   3043611079.

Номер витягу з реєстру платників єдиного податку №1000000601812 
Є платником єдиного податку ІІ групи відповідно до ст. 291.4 ПКУ.